Gemiddelde waardering van 9.4 (5 beoordelingen) op   KiyOh

Privacy policy Champagneshop

Over Champagneshop

Lees hier alles over het Privacy beleid van Champagneshop.nl

Bescherming van de gegevens

U hebt het recht om uw gegevens, die bij ons geregistreerd zijn, in te zien. Als de gegevens niet correct, onvolledig of irrelevant zijn, hebt u het recht te verzoeken dat wij de gegevens aanpassen of verwijderen. Om informatie te ontvangen over de opgeslagen persoonlijke gegevens bij Champagneshop.nl stuurt u een schriftelijk verzoek aan:

Champagneshop.nl, Ditlaar 8, 1066EE Amsterdam

Persoonlijke gegevens

Als er een bestelling bij Champagneshop.nl op onze website is geplaatst, worden de persoonlijke gegevens bij Champagneshop.nl opgeslagen zodat we de bestelde diensten kunnen leveren en we een factuur kunnen sturen. Nevens de gegevens ingevoerd door de koper, zullen het IP adres en het ordertijdstip ook bij Champagneshop.nl opgeslagen worden. Champagneshop.nl verspreidt of verkoopt nooit informatie betreffende haar klanten aan derden noch wat betreft adressen, persoonlijke gegevens of e-mail adressen. Rechtszaken waar het gerecht om de informatie verzoekt en waar juridische twisten worden behandeld en waar Champagneshop.nl moet voldoen aan plaatselijke wetten, vormen een uitzondering. U moet minstens 18 jaar oud zijn om via onze website te mogen bestellen.

Nieuwsbrief

Champagneshop.nl verstuurt regelmatig een nieuwsbrief via de e-mail. Als u een bestelling plaatst of u aanmeldt als vaste klant wordt ernaar gevraagd of u deze wil ontvangen. Wilt u deze niet meer ontvangen dan kunt u zich afmelden.

Bedrieglijke bestellingen

Bedrog of pogingen tot bedrog of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de politie ter plaatse of autoriteiten worden doorgegeven.

Cookies

Bij een heel deel van onze functies op de website, bijvoorbeeld het bestelformulier, gebruiken we een "session ID", of tijdelijke cookies, om het mogelijk te maken dat we de juiste webpaginas naar onze klanten sturen. Dit houdt in dat onze server zogenaamde "session cookies" stuurt met een uniek identificatienummer naar uw computer elke keer dat u onze website bezoekt. Zonder dit is het, bijvoorbeeld, onmogelijk om terug te gaan naar uw bestelling zonder dat u alle gegevens opnieuw moet aangeven. Een session cookie wordt door onze computer niet opgeslagen en is alleen actief totdat u de browser afsluit. Dit type cookie wordt alleen gebruikt om de functies van de Champagneshop.nl website soepel te laten verlopen. Het geeft ons geen informatie over u als gebruiker, noch kan het leiden tot enig risico dat uw computer met een software virus besmet raakt.U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of weigeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar indien gewenst kunt u deze instellingen wijzigen in uw browser zodat u alle cookies blokkeert of bij iedere afzonderlijke cookie een melding krijgt om deze afzonderlijk te accepteren of weigeren. Indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren kan dit overigens de performance van onze website beïnvloeden. Voor meer informatie over cookies en de instellingen hiervan verwijzen wij u naar uw internetaanbieder.

Registreren

Aanmelden met een wachtwoord is kosteloos en aan te bevelen. De informatie die u in uw registratie aangeeft zal alleen in onze database blijven zolang uw registratie actief is. Deze informatie wordt verwijderd als uw account gedurende lange tijd inactief is geweest. Informatie van Champagneshop.nl zal alleen naar leden gestuurd worden die aangegeven hebben dat ze dit willen ontvangen.

Wachtwoord

Uw wachtwoord is strikt persoonlijk en uw verantwoordelijkheid. Als u het vergeten bent klikt u op "wachtwoord vergeten?" bij het inlogscherm. Dan sturen we een nieuw wachtwoord naar het e-mail adres dat u aangegeven had in uw registratie.